O Travel Alliance

Cestovní kanceláře sdružené v Travel Allianci jsou si blízké svým zaměřením na trhy které pokrývají, ale i v přístupu k zákazníkovi. Pokrývají potřeby korporátní klientely od zajištění přepravy letecké, ale i pozemní či námořní, přes ubytování či pojištění, až po odpověď na téměř jakékoliv požadavky klientů, tak i přípravu kongresové a incentivní turistiky v plném rozsahu služeb.

Travel Alliance spolupracuje se všemi významnými hráči v oblasti přepravy, ubytování, pronájmu aut, pojištění a ostatních cestovních služeb pro korporátní klientelu.

Travel Alliance představuje „trojku“ českého trhu pro korporátní klientelu v zajišťování služebních cest a letenek. Je významným a spolehlivým prostředník mezi klienty a leteckými společnostmi.“Už přes dekádu sdružujeme síly a to nejen v zájmu svém, ale hlavně ku prospěchu zákazníka a koneckonců i dodavatelů, jako třeba leteckých společností. Konsolidací a využíváním synergií zefektivňujeme oblast korporátního cestování pro zúčastněné strany. Společná kontrola nákladů nám umožňuje nabízet kvalitní a konkurenceschopné služby.”

Marek Plášil
předseda představenstva Travel Alliance a.s.